Θεόδωρος Αγγουράκης: Προαπαιτούμενο για την “πράσινη” ανάπτυξη η αναβάθμιση των “γερασμένων” ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων μιλά στο περιοδικό «Η» για την αποστολή και τους στόχους της ΠΟΣΕΗ.

Συνέντευξη στη Νίκη Καραθάνου

Η αναβάθμιση και η ανάπτυξη του επαγγέλματος του εργολήπτη ηλεκτρολόγου ήταν πάντα από τους πρωταρχικούς στόχους της ΠΟΣΕΗ, από την ίδρυσή της, το 1953 έως και σήμερα. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο σημερινός της Πρόεδρος, κ. Θεόδωρος Αγγουράκης, αναπτύσσει τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για το πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ποια είναι η αποστολή και το έργο της ΠΟΣΕΗ;

Η ΠΟΣΕΗ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στα 72 σωματεία – μέλη της και αριθμούν περίπου τις 4.500.

Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τα σωματεία της, έχουν ως στόχους: την αναβάθμιση και ανάπτυξη του επαγγέλματος του εργολήπτη ηλεκτρολόγου, την προώθηση της ενημέρωσης των καταναλωτών για την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον κλάδο προς την κατεύθυνση ένταξής του στις ανάγκες που διαμορφώνονται στην αγορά από τις πολιτικές για την εξοικονόμηση και αποτελεσματική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, την ενεργειακή μετάβαση των κτιρίων και την «πράσινη» ανάπτυξη.

Η ΠΟΣΕΗ προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιεί συνεργασίες και συνέργειες με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αγορά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας εκ των οποίων είναι και η EuropeOn, η Ένωση Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων της Ε.Ε.

Ποιες προτάσεις έχετε καταθέσει στην κυβέρνηση για τους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους;

Η ΠΟΣΕΗ έχει κατά καιρούς καταθέσει προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις σειρά προτάσεων και παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της ασφάλειας και της ποιότητας των «γερασμένων» ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η οποία κατά την άποψή μας είναι προαπαιτούμενο για την εξοικονόμηση, την αποτελεσματική διαχείριση, την ενεργειακή μετάβαση των κτιρίων και την «πράσινη» ανάπτυξη. Δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για ενεργειακή μετάβαση και «πράσινη» ανάπτυξη, για τις «έξυπνες» ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα «έξυπνα» κτίρια, τις «έξυπνες» πόλεις, τα «έξυπνα» δίκτυα, όταν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, υπάρχουν εν λειτουργία χιλιάδες εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν γειώσεις προστασίας.

Είναι ευθύνη της Πολιτείας και του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να βρουν ολοκληρωμένες λύσεις για τους καταναλωτές και όχι να μεταφέρουν την ευθύνη σε αυτούς και τους επαγγελματίες εργολήπτες ηλεκτρολόγους. Η ΠΟΣΕΗ λοιπόν εδώ και χρόνια έχει κάνει προτάσεις για να ενταχθούν στις επιλέξιμες δαπάνες στα προγράμματα «εξοικονομώ κατ’ οίκον» (προγράμματα κατ’ εξοχήν ενεργειακής αναβάθμισης) οι ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ).

Δεν έχουμε εισακουσθεί και δεν έχουν ενταχθεί. Ακόμα και στο πρόσφατο πρόγραμμα «εξοικονομώ – αυτονομώ» παρ’ ότι υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες για συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, δεν προβλέπεται η δυνατότητα αναβάθμισης και ανακαίνισης της ΕΗΕ.

Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν της Πολιτείας προς τον καταναλωτή με τα προγράμματα εξοικονομώ: βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση με θερμομονώσεις, θερμοπροσόψεις, με αλουμίνια και κρύσταλλα, τοποθέτησε και ένα φωτοβολταϊκό και ας είναι η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση κατασκευασμένη από το 1960 και το 1970, με όσα προβλήματα στην ασφάλεια και στην εξοικονόμηση μπορεί να επιφέρει αυτό.

Υπάρχει χάσμα δεξιοτήτων στον κλάδο και τι πρέπει να γίνει;

Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι είναι εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου ενημερώνονται, επιμορφώνονται και εκπαιδεύονται για τις εξελίξεις στην αγορά και τις ανάγκες που διαμορφώνονται από αυτές.

H ΠΟΣΕΗ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ έχει προχωρήσει στην δημιουργία και υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης – εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργοληπτών ηλεκτρολόγων όπως για Φ/Β συστήματα και ΑΠΕ, έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και απομακρυσμένη διαχείριση, τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους, κ.λπ. Η κυβέρνηση με το Ν.4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» στις 23.7.20, προωθεί την επέκταση χρήσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (η/ο) και την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης. Η ανάπτυξη των υποδομών επαναφόρτισης αποτελεί ένα νέο αντικείμενο για τον κλάδο.

Η ΠΟΣΕΗ προς αυτή την κατεύθυνση ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 και πριν την έκδοση του Ν.4710/2020, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοργάνωσε και υλοποίησε το πρώτο σεμινάριο για τους φορτιστές Η/Ο, του οποίου η συνέχιση διακόπηκε λόγω της κρίσης του COVID-19. Από το Νοέμβριο 2020 υλοποιούμε μαζί με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ το σεμινάριο για τους φορτιστές Η/Ο μέσω webinars αφού οι συνθήκες της πανδημίας δεν επιτρέπουν τη διά ζώσης κατάρτιση και εκπαίδευση.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξή της, η οποία βέβαια συνδέεται άρρηκτα με τους στόχους για την «πράσινη» ανάπτυξη και τη βελτίωση του κλίματος, η ΠΟΣΕΗ δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτροκίνηση μονοδιάστατα ως την τοποθέτηση ενός μηχανήματος φόρτισης στην ΕΗΕ. Βλέποντας τις εξελίξεις μακροπρόθεσμα θεωρούμε ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να καταρτιστούν αντιλαμβανόμενοι ένα ηλεκτροκίνητο όχημα ως αποθηκευτικό χώρο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο οποίος θα μπορεί στο μέλλον όχι μόνο να φορτίζεται αλλά και να εκφορτίζεται, δίνοντας την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια στην κατοικία και στο δίκτυο.

Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε στην τεχνολογική εξέλιξη: από τις «έξυπνες» εγκαταστάσεις στα «έξυπνα» κτίρια, στις «έξυπνες» πόλεις και τα «έξυπνα» δίκτυα, εξελίξεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιοποίηση και από τις οποίες δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός ο μελλοντικός εργολήπτης ηλεκτρολόγος.

Με βάση την παραπάνω αντίληψη η ΠΟΣΕΗ θα αναζητήσει εταίρους και συνεργάτες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υλοποιηθούν μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τα αντικείμενα της ενεργειακής μετάβασης και της ψηφιοποίησης. Ένας εκ των εταίρων στον οποίο θα απευθυνθούμε θα είναι και η EuropeOn, την οποία απασχολεί σε επίπεδο Ε.Ε η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους.

Ποιες είναι οι προτάσεις της ΠΟΣΕΗ για της εκπαίδευσης των ηλεκτρολόγων που προέρχονται από τις τεχνικές σχολές της χώρας; 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες εργολήπτες ηλεκτρολόγους που εκπροσωπούμε ως φορέας. Αφορά και το τεχνικό δυναμικό των ηλεκτρολόγων που προέρχεται από τις τεχνικές σχολές που λειτουργούν στη χώρα. Η ΠΟΣΕΗ έχει επισημάνει προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, την ανάγκη ολοκληρωμένης αντιμετώπισης για την πλήρη βελτίωση και αναζωογόνηση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση και η παραγωγή τεχνικού δυναμικού φθίνει χρόνο με το χρόνο. Η δυσκολία αναζήτησης νέων ανθρώπων που θα επανδρώσουν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου είναι τεράστια τα τελευταία χρόνια. Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι οι παρακάτω:

– Συμμετοχή των φορέων της αγοράς στη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη βελτίωση και ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

– Ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας για τους σπουδαστές των τεχνικών σχολών ώστε να μπορούν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να τους προσλαμβάνουν, να τους εκπαιδεύουν και να τους δίνουν μία ώθηση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

– Επικαιροποίηση και βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στις προωθούμενες πολιτικές από την Ε.Ε.

– Ενίσχυση της εικόνας της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης προς την κοινωνία, η οποία εδώ και δεκαετίες έχει απαξιώσει στη συνείδησή της την τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση.

Ποιο είναι το όραμά σας για τον κλάδο; Τι θα θέλατε να πετύχετε από τη θέση του Προέδρου της ΠΟΣΕΗ;

Το όραμα της ΠΟΣΕΗ για τον κλάδο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο παρά η βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος, η ανάπτυξη των συναδέλφων, η βελτίωση και η αναβάθμιση της ασφάλειας των ΕΗΕ και η μετάβαση των συναδέλφων στις νέες συνθήκες, στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, στη νέα εποχή η οποία απαιτεί περαιτέρω δεξιότητες, συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για όλους.

Θεωρούσα και θεωρώ τον εργολήπτη ηλεκτρολόγο, τεχνικό σύμβουλο του καταναλωτή στα θέματα: ασφάλειας από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, στα θέματα εξοικονόμησης, ενεργειακής απόδοσης και πλέον ενεργειακής μετάβασης, αποτελεσματικής διαχείρισης και μέσω της ψηφιοποίησης ως «παραγωγό» ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό το ρόλο θα πρέπει να έχει στην αγορά ο σημερινός και μελλοντικός εργολήπτης ηλεκτρολόγος και αυτούς τους στόχους και το όραμα υπηρετώ ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες μου στο Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΗ.

Ελέγξτε επίσης

Απεβίωσε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος

Απεβίωσε την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11:10, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Β.Ε.Π.), …

Τα Περιοδικά μας