Θ. Αγγουράκης: Ο απολογισμός του 2020 και οι προσδοκίες για το 2021

Το 2020 ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, για την οικονομία και τους επαγγελματίες εργολήπτες ηλεκτρολόγους, που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ηλεκτρολόγων. 

*Γράφει ο κ. Θεόδωρος Αγγουράκης

Η εμφάνιση της πανδημίας στις αρχές Μαρτίου 2020 και οι εξελίξεις που ακολούθησαν, με το κλείσιμο της οικονομίας και της αγοράς, τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και τα χιλιάδες κρούσματα και τους θανάτους συνανθρώπων μας, επιβάρυναν οικονομικά αλλά και ψυχολογικά, όλη την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Ο κλάδος των εργοληπτών ηλεκτρολόγων δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Παρ’ ότι, λόγω της φύσης του επαγγέλματος δεν έπαυσε ποτέ επισήμως η λειτουργία του, ο κλάδος μας αποτελεί έναν από τους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας λόγω της υγειονομικής κρίσης, που ήρθε ως συνέχεια της βαθιάς δεκαετούς οικονομικής κρίσης της χώρας μας.

Οι δράσεις του 2020

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό για το 2020, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα πρωτόγνωρες συνθήκες, η έναρξη της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα αφού η Π.Ο.Σ.Ε.Η. διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο «ελληνικό φόρουμ για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή μετάβαση των κτιρίων», την ημερίδα «η προοπτική των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων εργοληπτών ηλεκτρολόγων στη μεταμνημονιακή Ελλάδα», την «ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας» και την «παρουσίαση του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου σε σπουδαστές ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ» από 22 – 24/2 2020, στα πλαίσια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης «Elec.tec»  σε συνεργασία με την «Τεχνοεκδοτική/T-Press».

Πριν την εμφάνιση του Covid η Π.Ο.Σ.Ε.Η. είχε προχωρήσει σε ιδιαίτερα κρίσιμες και χρήσιμες συναντήσεις με τον τότε Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη τον Φεβρουάριο 2020 και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη στις αρχές Μαρτίου 2020, προς την κατεύθυνση προώθησης και επίλυσης θεσμικών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας. Ιδιαίτερα η συνάντηση με τον κ. Καλλίρη είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιηθούν στη συνέχεια διατάξεις σχετικές με τις υποχρεώσεις των συναδέλφων για τις επαγγελματικές τους άδειες στην οκταετία, οι οποίες είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Ακόμη, η Υπουργική Απόφαση τον Ιούλιου 2020, για την ανασυγκρότηση και ουσιαστική έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων στη Γ.Γ.Β του Υπουργείου Ανάπτυξης, ήταν ένα θετικό βήμα προς την κατεύθυνση ουσιαστικής επανεξέτασης των θεμάτων του θεσμικού πλαισίου (Ν.3982/2011 & ΠΔ 108/2013), το οποίο είχε τεθεί και συζητηθεί στη συνάντηση με τον Γ.Γ.Β.

Συνεχής ενημέρωση μέσω διαδικτύου

Με την εμφάνιση της πανδημίας στις αρχές Μαρτίου 2020 που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, αλλά και την έκδοση πλήθους νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των μετακινήσεων κ.λ.π, η Π.Ο.Σ.Ε.Η. εργάσθηκε αδιάκοπα και στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους και τον κλάδο, εκδίδοντας στο διάστημα αυτό ενημερωτικά δελτία σχετικά με: τη λειτουργία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., τις βεβαιώσεις μετακίνησης, τα μέτρα πρόληψης, τα μέτρα ελάφρυνσης και διευκόλυνσης, τα μέτρα για εργοτάξια και οικοδομές, την ένταξη του κλάδου στις ευεργετικές διατάξεις, την παράταση των θητειών των οργάνων, την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κ.λ.π.

Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτά. Μετά το πρώτο διάστημα του κλεισίματος της αγοράς και εφόσον μέσα στο καλοκαίρι τα περιοριστικά μέτρα άρθηκαν κατά περίπτωση, προχωρήσαμε με τις δράσεις μας και τις προσαρμόσαμε στις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας, μέσω των πλατφορμών τηλεδιασκέψεων. Πραγματοποιήσαμε όσο ήταν δυνατό μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι τον Οκτώβριο ενημερώσεις, σε όσα Σωματεία ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τους περιορισμούς. Στη συνέχεια προσαρμόσαμε το πρόγραμμα αυτών των ενημερώσεων μέσω τηλεδιασκέψεων, το οποίο υλοποιείται με επιτυχία και με τη συμμετοχή των Σωματείων και των συναδέλφων από όλη τη χώρα.

Ξεκινήσαμε την υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης για τους φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων τον Φεβρουάριο 2020 σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. δια ζώσης και στη συνέχεια προσαρμόσαμε αυτά τα σεμινάρια μέσω τηλεκατάρτισης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ομοσπονδία παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, προγραμμάτισε και ξεκίνησε την υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης για τους φορτιστές Η/Ο και η κυβέρνηση στο τέλος Ιουλίου 2020 εξέδωσε το Ν.4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις». Ένα αντικείμενο το οποίο αφορά τον κλάδο των εργοληπτών ηλεκτρολόγων και μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια ένα ιδιαίτερο πεδίο δράσης για τον κλάδο, με πολλές και σημαντικές διαστάσεις και παραμέτρους που αφορούν τη διαχείριση και ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και την αλληλεπίδραση με το δίκτυο διανομής.

Σεμινάρια για το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364

Μέσα στον Ιούνιο πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον  ΕΛ.Ο.Τ. προκειμένου να συζητήσουμε για το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 και τη δυνατότητα συνεργασίας για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης για τον κλάδο.  Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 εκδόθηκε στο τέλος Ιουλίου 2020. Η Π.Ο.Σ.Ε.Η. προγραμματίζει την υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης για τους συναδέλφους στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, έχοντας ως οδηγό την κατάρτιση που πραγματοποιήθηκε για τον κλάδο στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, σε συνεργασία με τον ΕΛ.Ο.Τ. και το Κ.Ε.Κ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και απαγορεύσεων, δυστυχώς η Π.Ο.Σ.Ε.Η. δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. που θα έπρεπε να γίνει τέλη Μαΐου με αρχές 2020. Η κυβέρνηση λόγω των περιοριστικών μέτρων με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έδωσε παράταση στις θητείες των οργάνων, την οποία επικαιροποίησε με νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε τον Ιούνιο του 2021.

Οι προσδοκίες για το 2021

Ο απολογισμός για την Π.Ο.Σ.Ε.Η. μέσα στο 2020, μία ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη χρονιά, από υγειονομική, κοινωνική και οικονομική σκοπιά, ήταν μία συνεχής προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση αυτών των πρωτόγνωρων συνθηκών για τους συναδέλφους, για όλη τη χώρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η κύρια προσδοκία για τον κλάδο, είναι να περάσει όσο το δυνατό γρηγορότερα η υγειονομική κρίση για να ξαναπάρουμε «πίσω τις ζωές μας», σε όλα τα επίπεδα. Συνεπώς, θεωρούμε ότι το πρώτο και βασικό μέλημα όλων των συναδέλφων, είναι η μεγάλη προσοχή ώστε το τέλος της υγειονομικής κρίσης, να μας βρει όλους μας υγιείς και δυνατούς.

Ο κλάδος από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τον πρώτο μήνα του 2021, δείχνει για μία ακόμη φορά να άντεξε και αυτή την κρίση. Βέβαια υπάρχουν πολλές και σημαντικές απώλειες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να επανέλθουμε σταδιακά σε μία ισορροπία.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η. θα συνεχίσει στο 2021 την αμείωτη προσπάθεια για την στήριξη των συναδέλφων από την κυβέρνηση, μέσα από την επίλυση των ζωτικών θεσμικών θεμάτων που δημιουργούν τροχοπέδη ανάπτυξης, μέσω από την ένταξη του κλάδου στα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. ώστε να στηριχθούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,  μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης των συναδέλφων για να είναι κοινωνοί των νέων τεχνολογιών και των εξελίξεων που ανοίγουν νέα πεδία για τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους.

Η προσωπική μου συμβουλή και ευχή, αν θέλετε, για τους συναδέλφους μας είναι να είναι προσεκτικοί στις παρούσες υγειονομικές συνθήκες, να διατηρήσουν την αισιοδοξία τους και να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις των Σωματείων τους, ενισχύοντας με τη δυναμική τους, το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου και την Ομοσπονδία μας.

Συνεχίζουμε δυναμικά, μένουμε ασφαλείς και είμαστε αλληλέγγυοι προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και τους συνανθρώπους μας  που έχουν την ανάγκη συμπαράστασης και βοήθειας λόγω της υγειονομικής κρίσης.

 

*Ο κ. Θεόδωρος Αγγουράκης είναι πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Η. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ηλεκτρολόγων)

Ελέγξτε επίσης

Αντ. Αλιμπέρτης (Σ.Ε.Π.Η.Υ.): Κύριο μέλημά μας για το 2021 είναι η προώθηση του ελληνικού σήματος

Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με αρνητικές …

Τα Περιοδικά μας