«Τα drones έχουν άπειρες δυνατότητες» –

Δρ. Κωνσταντίνος Σταματάκης

Διευθυντής Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ

Τεχνολογικά πρωτοπόρα είναι η ΔΕΗ όσον αφορά τις εφαρμογές drone, όπως μας αναλύει στη συνέντευξή του στον «Η» ο διευθυντής του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της επιχείρησης κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης. Το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί και ερευνητικό εργαλείο της επιχείρησης, συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα με τις ανάγκες της ΔΕΗ και των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο διευθυντής του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ μιλάει για το Κέντρο που αποτελεί τον ερευνητικό βραχίονα του ομίλου της ΔΕΗ. Επίσης, ο κ. Σταματάκης εξηγεί πώς στα Εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Συστημάτων του ΚΔΕΠ τα τελευταία χρόνια γίνεται σε πειραματικό στάδιο κατασκευή και συναρμολόγηση «συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων» (Σ.ΜΗ.Ε.Α.), των γνωστών drone, για τον έλεγχο όχι μόνο των υποδομών της ΔΕ, αλλά και όλων των άλλων υποδομών της χώρας.

– Ποια είναι η ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ);

Κωνσταντίνος Σταματάκης: Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ Α.Ε., αποτελείται από 15 εργαστήρια, στα οποία πραγματοποιούνται:

α) Εργαστηριακές δοκιμές –και συγκεκριμένα μηχανικές, ηλεκτρικές, φυσικές και χημικές αναλύσεις– σε υλικά και εξοπλισμό που παραλαμβάνει ο όμιλος της ΔΕΗ Α.Ε., όπως είναι μέταλλα, πλαστικά υλικά και δομικά υλικά. Κι αυτό γιατί το ΚΔΕΠ είναι υπεύθυνο για την παραλαβή και τον ποιοτικό έλεγχο όλων των υλικών και του εξοπλισμού που παραλαμβάνουν η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της.

β) Επιθεωρήσεις (inspection) κατά την παραλαβή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, στα εργοστάσια των κατασκευαστών.

γ) Εργαστηριακοί έλεγχοι σε υγρά και στερεά καύσιμα, λιπαντικά, νερά και απόβλητα (υγρά, στερεά, αέρια).

Επίσης το ΚΔΕΠ κάνει διακριβώσεις σε μετρητικό εξοπλισμό και εκτελεί επιτόπου μη καταστροφικούς ελέγχους (N.D.T.) σε μεταλλικές κατασκευές αλλά και σε δομικές εγκαταστάσεις.

Αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία του αλλά και το σύγχρονο εξοπλισμό του, το ΚΔΕΠ εκτός των παραπάνω αποτελεί τον ερευνητικό βραχίονα της επιχείρησης, ως εφαρμοσμένο κέντρο ερευνών, συνδέοντας τη βασική ακαδημαϊκή έρευνα με τις ανάγκες της ΔΕΗ αλλά και γενικότερα με τις ανάγκες των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, βοηθώντας τες στην επίλυση προβλημάτων.

– Ποιος είναι ο ρόλος και ποια η προοπτική του ΚΔΕΠ;

Κωνσταντίνος Σταματάκης: Το ΚΔΕΠ είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστηριακά κέντρα εφαρμοσμένων δοκιμών στον χώρο των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Είναι ο συνδετικός κρίκος που θα συνδέει τη βιομηχανία –και ειδικά τη μικρομεσαία επιχείρηση– με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.

Σκοπός του ΚΔΕΠ –σύμφωνα με το σκεπτικό των «σοφών» ιδρυτών που πρότειναν την δημιουργία του ΚΔΕΠ πριν 50 χρόνια– ήταν να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που ξεκίναγαν εκείνη την εποχή το μεγάλο «ταξίδι» της παραγωγής και της εξαγωγής των προϊόντων τους. Τους έδινε, λοιπόν, τη δυνατότητα να δοκιμάζουν και να βελτιώνουν τον εξοπλισμό τους και τα ηλεκτρολογικά –κυρίως– προϊόντα τους μέσω ενός σύγχρονου ευρωπαϊκών προδιαγραφών εργαστηρίου, με στόχο τις εξαγωγές στις απαιτητικές ευρωπαϊκές αγορές.

Στρατηγική λοιπόν του ΚΔΕΠ είναι σήμερα η εξωστρέφεια και η παροχή εξειδικευμένων εργαστηριακών υπηρεσιών στον υπό διαμόρφωση νέο χώρο του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού στην ηλεκτρική ενέργεια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Βαλκανική και στις χώρες της Μέσης Ανατολής

Γι’ αυτό επιδιώκεται συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέσα από τα οποία θα αποκτήσουμε γνώσεις και τεχνολογία, ώστε να ετοιμαστούμε για τις τρομακτικές αλλαγές που έρχονται με την αξιοποίηση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και την ψηφιοποίηση στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα της ενέργειας.

– Ποια είναι η χρήση των σύγχρονων drone;

Κωνσταντίνος Σταματάκης: Στα Εργαστήρια Ρομποτικής και Ψηφιακών Συστημάτων του ΚΔΕΠ τα τελευταία χρόνια γίνεται σε πειραματικό στάδιο κατασκευή και συναρμολόγηση «συστημάτων μη επανδρωμένων αεροχημάτων» (Σ.ΜΗ.Ε.Α.), που είναι ευρέως γνωστά ως drone. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο όχι μόνο των υποδομών της ΔΕΗ –όπως είναι δίκτυα, φράγματα, ορυχεία, ανεμογεννήτριες κλπ.– αλλά και άλλων υποδομών της χώρας, όπως είναι γέφυρες, μεγάλες μεταλλικές κατασκευές κλπ. Επίσης τα Σ.ΜΗ.Ε.Α. μπορούν να αξιοποιηθούν στην πυρόσβεση, στις επικοινωνίες, στην ασφάλεια των πολιτών αλλά και στη φύλαξη χώρων.

Τα Σ.ΜΗ.Ε.Α. –όπως συνήθως συμβαίνει στην επιστήμη και στην τεχνολογία– δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξέλιξη υπαρχόντων συστημάτων με την ενσωμάτωση σε αυτά νέων τεχνολογιών. Τα Σ.ΜΗ.Ε.Α., λοιπόν, αποτελούν εξέλιξη των τηλεκατευθυνόμενων / τηλεχειριζόμενων οχημάτων «radio control» (R.C.) που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια από χομπίστες ερασιτέχνες για παιχνίδια, αλλά και σαν πρότυπες κατασκευές επίδειξης τεχνικών ικανοτήτων.

Τα σύγχρονα Σ.ΜΗ.Ε.Α. αξιοποιούν τις τεράστιες δυνατότητες επεξεργαστικής ισχύος των microcomputer, την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη στους δορυφόρους για τον προσδιορισμό της θέσης ενός αντικειμένου (GPS) και τις τηλεπικοινωνίες, την εξέλιξη των δικτύων και των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας (5G) και, τέλος, τις σημαντικές επιστημονικές γνώσεις και εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στην επεξεργασία και μεταφορά εικόνας, στην ρομποτική οπτική, στην τηλεμετρία και στην ασύρματη μεταφορά δεδομένων.

Αυτό που διαφοροποιεί τα Σ.ΜΗ.Ε.Α. από τα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα είναι η χρήση και αξιοποίηση του αυτόματου πιλότου (autopilot). Ο εγκέφαλος των Σ.ΜΗ.Ε.Α. είναι ο αυτόματος πιλότος (autopilot), ένα microcomputer που συνεργάζεται και αξιοποιεί μέσω κατάλληλου λογισμικού όλα τα σχετικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά εμπορικά autopilot διαθέσιμα στην αγορά, με τα γνωστά για το καθένα τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι η ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού έχει δώσει τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη εφαρμογών για Σ.ΜΗ.Ε.Α., για live επεξεργασία εικόνας και για πλοήγηση των Σ.ΜΗ.Ε.Α. μέσω φορητών υπολογιστών, tablet και κινητών τηλεφώνων.

Επίσης τα δίκτυα δορυφόρων προσδιορισμού θέσης, όπως είναι το αμερικανικό GPS, το ρωσικό Glonass, το ευρωπαϊκό δίκτυο «Γαλιλαίος» και το κινεζικό σύστημα «Bei Dou», βοηθούν τα drone στον προσδιορισμό της θέσης τους, στον προγραμματισμό της πτήσης τους και της τροχιάς τους κλπ. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ένας από τους εμπορικούς autopilot που χρησιμοποιείται από το ΚΔΕΠ, απαιτεί για τη λειτουργία του σήμα τουλάχιστον 8 δορυφόρων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται προσδιορισμός της θέσης του με ακρίβεια εκατοστού.

Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί και πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι π.χ. η επιλογή σταθερού ή περιστρεφόμενου πτερυγίου (όπως είναι τα ελικόπτερα ή τα πολυκόπτερα) ή και συνδυασμός των δύο, όπως γίνεται στα αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (vertical take-off & landing [VTOL]). Επίσης, η παροχή της απαιτούμενης ισχύος για την κίνηση των πτερυγίων γίνεται μέσω μπαταριών, μέσω αποθηκευμένου καυσίμου για την παροχή της απαιτούμενης ισχύος από θερμικές μηχανές ή και από κυψέλες καυσίμων (fuel cells). Όλες αυτές οι επιλογές έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Ως προς το θέμα της παροχής ισχύος, πολλά θα κριθούν από την εξέλιξη των μπαταριών αλλά και των κυψελών υδρογόνου τα επόμενα χρόνια. Τα ηλεκτρικά Σ.ΜΗ.Ε.Α. έχουν πολλά πλεονεκτήματα ως προς τις δυνατότητες ρύθμισης και ελέγχου των πτερυγίων τους, αλλά έχουν περιορισμένο χρόνο πτήσης που δεν ξεπερνά τα 40 min. Αντίθετα, τα θερμικά Σ.ΜΗ.Ε.Α. έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο πτήσης, ο οποίος εξαρτάται από τη μέγιστη ποσότητα του αποθηκευμένου καυσίμου που έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν.

Για τον έλεγχο των υποδομών της ΔΕΗ και όχι μόνο, το ΚΔΕΠ έχει επιλέξει τη χρήση Σ.ΜΗ.Ε.Α. περιστρεφόμενου πτερυγίου, ελικοπτέρου και εξάπτερου με θερμική δικύλινδρη τετράχρονη μηχανή, που δίνει δυνατότητα πτήσης πλέον των 3 ωρών, με ωφέλιμο φορτίο περίπου 7 kg.

Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια έκρηξη εφαρμογών Σ.ΜΗ.Ε.Α., στη γεωργία, στις ταχυμεταφορές, στον έλεγχο υποδομών, στην φύλαξη και ασφάλεια χώρων αλλά και στον στρατιωτικό τομέα. Φανταστείτε τη νύχτα των Ιμίων, αντί για αποστολή του επανδρωμένου ελικοπτέρου να είχε γίνει χρήση αντίστοιχων Σ.ΜΗ.Ε.Α. Θα είχαμε γλιτώσει τις ζωές τριών παλικαριών.

– Θα θέλατε να μας δώσετε παραδείγματα αξιοποίησης των drones;

Κωνσταντίνος Σταματάκης: Τα Σ.ΜΗ.Ε.Α. έχουν άπειρες δυνατότητες και βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Μπορούν να παρέχουν βοήθεια εκεί που δεν μπορεί να πατήσει ανθρώπινο πόδι, αλλά και να πραγματοποιήσουν φονικές επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους.

Η χρήση Σ.ΜΗ.Ε.Α. που αναπτύσσει το ΚΔΕΠ αφορά τον έλεγχο, τον έγκαιρο εντοπισμό και την ταυτοποίηση βλαβών σε κρίσιμες υποδομές ενέργειας, όπως είναι τα δίκτυα υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης, τα υδροηλεκτρικά φράγματα και τα ορυχεία λιγνίτη.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτούμενη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στα πλαίσια του προγράμματος «Autopsy» και σε συνεργασία τόσο με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Ερευνών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) όσο και με το ελληνικό παράρτημα «TWI Ελλάς».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι να ενσωματωθεί στα Σ.ΜΗ.Ε.Α. του ΚΔΕΠ ένα πολυαισθητηριακό σύστημα με έγχρωμες και θερμικές κάμερες καθώς και με αισθητήρες τύπου Lidar, το οποίο με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπει την αναγνώριση μεγάλου εύρους βλαβών από διαφορετικές εστίες σε εξωτερικούς χώρους.

– Πώς κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά των μη επανδρωμένων στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια;

Κωνταντίνος Σταματάκης: Σύμφωνα με τους Financial Times, η αγορά των Σ.ΜΗ.Ε.Α. είναι μία πολλά υποσχόμενη αγορά, που σε παγκόσμιο επίπεδο θα αναπτυχθεί από τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018 σε 43 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate [CAGR]) περίπου 20,5%. Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι οι εφαρμογές των Σ.ΜΗ.Ε.Α. σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι προφανές από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως ότι η τεχνολογία των Σ.ΜΗ.Ε.Α. δεν περιορίζεται σε βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, επιτήρηση και έλεγχο χώρων, ή στον έλεγχο υπόπτων για εγκληματικές ενέργειες. Τα Σ.ΜΗ.Ε.Α. βρίσκουν εκτεταμένες εφαρμογές στον έλεγχο ενεργειακών εγκαταστάσεων, στις μεταφορές και στην κατ’ οίκον παράδοση προϊόντων, στη γεωργία αλλά και στον έλεγχο κρίσιμων υποδομών.

Όσον αφορά την Ευρώπη, γίνονται προσπάθειες από την Ε.Ε. για χρηματοδότηση ερευνητικών προσπαθειών που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την τεχνολογία των Σ.ΜΗ.Ε.Α. Υπολογίζεται ότι η αγορά των Σ.ΜΗ.Ε.Α. στις χώρες της Ε.Ε. θα αναπτυχθεί από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2014 σε 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

– Πώς βλέπετε το μέλλον του ΚΔΕΠ και ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας;

Κωνσταντίνος Σταματάκης: Στρατηγικός στόχος μας είναι να μετασχηματίσουμε το ΚΔΕΠ σε ένα κέντρο καινοτομίας και δημιουργικότητας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Και βασικός σκοπός του ήταν και παραμένει να βοηθήσει τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις –μέσω του υψηλού επιπέδου των εργαστηρίων του– στην πιστοποίηση των προϊόντων τους (κυρίως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) που προορίζονται για εξαγωγές στις απαιτητικές ευρωπαϊκές αγορές.

Στόχος του επίσης είναι να βοηθάει τη ΔΕΗ στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων που προμηθεύεται για την απρόσκοπτη και χωρίς τεχνικά προβλήματα λειτουργία των παραγωγικών τμημάτων της.

Φιλοδοξία μας επίσης είναι να καταστήσουμε το ΚΔΕΠ το συνδετικό κρίκο που θα συνδέει την βιομηχανία και ειδικά την μικρομεσαία επιχείρηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της χώρας.

Και στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η δημιουργία ενός καθοδηγητικού οργάνου, αποτελούμενου από Έλληνες καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων ή και του εξωτερικού και πρωτοπόρους στον τομέα τους, οι οποίοι θα αξιολογούν και θα συμβουλεύουν το ΚΔΕΠ στη χάραξη της στρατηγικής του.

Ελέγξτε επίσης

Αντ. Αλιμπέρτης (Σ.Ε.Π.Η.Υ.): Κύριο μέλημά μας για το 2021 είναι η προώθηση του ελληνικού σήματος

Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με αρνητικές …

Τα Περιοδικά μας