ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VIOKANALI –

Το σύστημα καναλιών εγκατάστασης VIOKANALI 100×40 προτείνεται για την διανομή, την παροχή και την προστασία αγωγών ρεύματος, τηλεφώνου και δεδομένων σε οικίες και εμπορικούς χώρους, όπου απαιτείται η καλύτερη δυνατή αισθητική ενσωμάτωση της εγκατάστασης στο χώρο, όπως σε κτίρια γραφείων, σχολικές αίθουσες, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, χώρους υποδοχής κτιρίων, οικιακές εγκαταστάσεις, κ.α.

Τώρα προσφέρεται με δύο νέα εξαρτήματα, προεγκατεστημένα πάνω σε κάθε μήκος καναλιού, που θα διευκολύνουν το έργο του εγκαταστάτη.

Η ένωση VIOKANALI επιτελεί δύο λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη και αποδοτικότερη την τοποθέτηση των καναλιών. Χρησιμοποιείται για την ένωση δύο βάσεων VIOKANALI 100×40, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση του καναλιού από ένα μόνο άτομο, ενώ παράλληλα υποβοηθά τη σωστή ευθυγράμμιση, μειώνοντας το χρόνο τοποθέτησης. Ταυτόχρονα, καλύπτει πλήρως το σημείο της ένωσης των δύο βάσεων βελτιστοποιώντας την οπτική ενσωμάτωση του συστήματος καναλιών στο χώρο. Το VIOKANALI 100×40 διαθέτει δύο ράγες στη βάση για τη δημιουργία εώς και τριών ανεξάρτητων διαμερισμάτων για την ταυτόχρονη διανομή και τον διαχωρισμό ασθενών και ισχυρών ρευμάτων και με το συγκρατητικό καλωδίων (τρία τεμάχια ανά μήκος καναλιού) προσφέρει εύκολη και ασφαλή στήριξη των καλωδίων κατά την εγκατάσταση.

Ελέγξτε επίσης

Industrial Solution: Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές τύπου XGB-U

Η συσκευασία είναι από τους τομείς της βιομηχανίας που έχουν μεγάλη ποικιλία εφαρμογών αυτοματισμού. Σε …

Τα Περιοδικά μας