Σ.Ε.Ε.Η.Π. Δυνατότητα στην μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με ανακοίνωση του έκανε γνωστό ότι  στην προσπάθειά του για προάσπιση των επαγγελματικών  δικαιωμάτων των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων , απηύθυνε ερώτημα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σχετικά με τη δυνατότητα που  παρέχεται από την  άδειά , Α ειδικ. Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, 1 ης ομάδας, στην μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας.

Κατόπιν τούτου  έλαβε απάντηση στο σχετικό έγγραφό   από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, όπου διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 1 ης Ομάδας, υλοποιούν εγκαταστάσεις ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος μέχρι 150 kw και τάσης μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερης των 1000 V εκδίδοντας και την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) κατά περίπτωση.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Προϊστάμενο του τμήματος επαγγέλματος και εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για την άμεση βοήθεια και ανταπόκρισή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,καταλήγει η ανακοίνωσή , κύριο μέλημα, είναι πάντα η διαρκής ενημέρωση και η προάσπιση των επαγγελματικών  δικαιωμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ελέγξτε επίσης

ΠΟΣΕΗ: Επείγον ενημερωτικό δελτίο για αναστολή οικοδομικών εργασιών πλην δημόσιων έργων και έργων ΟΤΑ σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου

Επείγον ενημερωτικό δελτίο για αναστολή οικοδομικών εργασιών πλην δημόσιων έργων και έργων ΟΤΑ σε περιοχές …

Τα Περιοδικά μας