Η έννοια και οι μορφές του αρχιτεκτονικού φωτισμού

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη και υλοποίηση μιας εικόνας του χώρου και στην ανάδειξή του με φυσικό ή τεχνητό φως

ʼρθρο των Χαράς Σιγάλα και Χριστίνας Σκανδάλη *

Το φως αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο και το συναντάμε σε διάφορες θεωρίες. ʼλλες δίνουν μία φιλοσοφική διάσταση, άλλες το ερμηνεύουν ως φυσικό φαινόμενο ενώ για την καθημερινότητα αποτελεί το μέσο για να γίνει ορατό το κτιστό και άκτιστο περιβάλλον.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού “Ηλεκτρολόγος”

Ελέγξτε επίσης

Ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής αδράνειας

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας. Για πάνω από 100 …

Τα Περιοδικά μας