Εφαρμογή της νέας ΥΔΕ και διευκρινίσεις για τις παλιές

Σε συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου της Π.Ο.Σ.Ε.Η. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων) στις 3.12.2020 (ΑΠ: 677), σχετικό με την υποχρεωτική εφαρμογή της νέας Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) από της 27.12.2020, η Ομοσπονδία εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων για την αποδοχή των παλαιών Υ.Δ.Ε. που έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από το Σωματείο μέχρι της 24.12.2020, η Ομοσπονδία επικοινώνησε με την αρμόδια Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. όπου μας επισήμαναν ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες στις κατά τόπους υπηρεσίες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Συγκεκριμένα μας επιβεβαίωσαν ότι οι παλιές Υ.Δ.Ε. (έντυπα της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης) που έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από το επαγγελματικό Σωματείο μέχρι της 24.12.2020, ημερομηνία από την οποία ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή της νέας Υ.Δ.Ε., θα γίνονται αποδεκτές από τις υπηρεσίες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι το πέρας του ενός έτους που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία ως ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.

Όπου διαπιστώνονται συγκεκριμένα προβλήματα μη αποδοχής των παλιών Υ.Δ.Ε. που έχουν εκδοθεί μέχρι της 24.12.2020 από υπηρεσίες του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., παρακαλούμε να τα αναφέρετε στην Ομοσπονδία, για να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με την Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου και να δίνονται οδηγίες και συστάσεις.

Ελέγξτε επίσης

Το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός του 2022

Ηλεκτρολογικό Υλικό - Φωτισμός - Συστήματα Ασφαλείας

Τα Περιοδικά μας