Δ. Γουρνάκης: Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρων με επιδότηση

Η ασφάλεια, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, η άνεση και η αξιοπιστία είναι αυτά που ο καταναλωτής αναμένει από έναν ανελκυστήρα. Σήμερα, έρχεται να προστεθεί και μια νέα παράμετρος, αυτή της κατανάλωσης ενέργειας. Το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει σε αυτήν τηνκατεύθυνση και όχι μόνο.

Άρθρο του κ. Δημ. Γουρνάκη*

Ασφάλεια ανελκυστήρων

Οι περισσότεροι από τους ανελκυστήρες στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί με ξεπερασμένες προδιαγραφές ασφαλείας και ποτέ δεν έχουν ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί από τις αρχές ή ανεξάρτητο φορέα ελέγχου. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παθογένεια αυτή, το Ελληνικό κράτος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών κατευθύνσεων έχει ψηφίσει νόμους για την αναβάθμιση της ασφάλειας των ανελκυστήρων, δίνοντας προτεραιότητα σε συστήματα ασφάλειας τα οποία έχουν σκοπό να αποτρέψουν τα ατυχήματα που απαντώνται συχνότερα.

Αρκετοί παλιοί ανελκυστήρες έχουν ήδη εκσυγχρονιστεί και πιστοποιηθεί. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός ανελκυστήρων, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου και να αναβαθμιστούν, ώστε το επίπεδο ασφαλείας τους να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Μάλιστα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α.68781/2019/ΦΕΚ 2760/B/3.7.2019 ), η προθεσμία για την πιστοποίηση των υφισταμένων ανελκυστήρων είναι η 31/12/21. Η προθεσμία αυτή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, είτε αυτοί βρίσκονται σε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.

Ειδικά όμως για τις πολυκατοικίες, το νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” έρχεται σαν αρωγός, παρέχοντας σημαντική συμμετοχή έως 75% στα έξοδα της αναβάθμισης των ανελκυστήρων, μειώνοντας έτσι το κόστος των εργασιών αλλά και της πιστοποίησής τους.

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προδημοσίευση του νέου προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” στις επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει μια πολυκατοικία περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του ανελκυστήρα. Μάλιστα, τα δεδομένα είναι ακόμη πιο ευνοϊκά για το κοινό, καθώς το νέο πρόγραμμα έχει σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό από αντίστοιχα προηγούμενα, προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, λαμβανομένης υπόψη και της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης λόγω της πανδημίας.

Ως προς τις προϋποθέσεις, για να μπορεί να ενταχθεί o εκάστοτε ανελκυστήρας στο πρόγραμμα, θα πρέπει:

1) Να έχει εγκατασταθεί πριν την 01.07.1999.

2) Να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών-inverter (σε ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες) και
  • Εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Επιπλέον των ανωτέρω, δύναται να περιλαμβάνονται:

  • Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς της.
  • Η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.
  • Δαπάνες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ως προς το οικονομικό κομμάτι, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών για τον ανελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τέλος, μετά το πέρας των εργασιών, ο ανελκυστήρας πρέπει να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και να καταχωρηθεί στο μητρώο ανελκυστήρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους, ενώ οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά γεωγραφική περιοχή θα καθορίζονται αναλυτικά στον οριστικό οδηγό εφαρμογής, ο οποίος προβλέπεται να δημοσιευτεί εντός των προσεχών εβδομάδων.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως κορυφαίος φορέας ελέγχων / πιστοποιήσεων στην Ελλάδα με περισσότερα από 33 χρόνια παρουσίας, έχει ελέγξει και πιστοποιήσει περισσότερους από 50.000 ανελκυστήρες. Οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές της διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο και την τελική πιστοποίηση του ανελκυστήρα, ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η εκταμίευση της χρηματοδότησης.

*Ο κ. Δημήτρης Γουρνάκης είναι Διευθυντής Διεύθυνσης Ανελκυστήρων της TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ελέγξτε επίσης

Η Olympia Electronics δίπλα στους σεισμοπαθείς της Σάμου

Το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Σάμου κ. Δημήτρης Ζαχαριόγλου ευχαριστούν …