Χρίστος Δήμας: «Μονόδρομος η επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία»

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει θέσει στόχους, πολλοί εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται. Για να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους επενδυτές προχωρά σε συστηματική καταγραφή κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τις spin off.

Συνέντευξη στη Ξένια Σαφαρή

Εχετε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Τι περιθώρια υπάρχουν για να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση και απόδοση αυτών των τομέων;

Στόχος μας είναι να υπάρξει σαφής βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα  στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας, να κάνουμε σημαντικά βήματα προόδου όχι μόνο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αλλά σε σχέση με άλλες χώρες. Εξασφαλίσαμε το επί δεκαετίες αναξιοποίητο ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ στο Δήμο Πειραιά για τη δημιουργία Πολιτείας Καινοτομίας. Αξιοποιούμε το πρώην «Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας» στο μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδί, καθώς και την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις εργασίες διαμόρφωσης του ακινήτου   μέσω   δωρεάς   του   Ιδρύματος   Ωνάση   για   τη   μεταστέγαση   της   Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.   Θεσμοθετήσαμε   το   Εθνικό   Συμβούλιο   Έρευνας,   Τεχνολογίας   και   Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) ως ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας σε θέματα που άπτονται των σχετικών πεδίων. Ως μέλη, ορίσθηκαν πρόσωπα   καταξιωμένα στον ακαδημαϊκό χώρο και στον χώρο της αγοράς. Βρισκόμαστε   στο   τελικό   στάδιο   για   την   υπογραφή     διακρατικής   συμφωνίας συνεργασίας   της   Ελλάδας   με   την   Αμερική   στους   τομείς   της   έρευνας   και   της Τεχνολογίας. Αυξήσαμε   τον   προϋπολογισμό   και   ολοκληρώσαμε   με   επιτυχία   την   αξιολόγηση προτάσεων   του   προγράμματος   «ΕΡΕΥΝΩ   –   ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ   –   ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ,   Β’Κύκλος»,     για   την   χρηματοδότηση   έργων   έρευνας,   τεχνολογικής   ανάπτυξης   και καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Τέλος, προχωρήσαμε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών του Ερευνητικού Κέντρου «Δημόκριτος».

 

Ενα από τα βασικά στοιχήματα  είναι η ανάσχεση του Brain Drain. Σε ποιά κατεύθυνση σκοπεύετε να κινηθείτε; Πώς και εάν μπορεί να σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό , αλλά και να δοθούν  κίνητρα για επαναπατρισμό;

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και αξιοκρατικό περιβάλλον  που θα πείσει πολλούς, να επιστρέψουν στην πατρίδα. Μέσα σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και γίνεται διαρκώς ανταγωνιστικότερο, η επένδυση στην Έρευνα και την Καινοτομία είναι μονόδρομος για εμάς και αποτελεί το όχημα για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής, όπως η εθνική άμυνα, η κλιματική αλλαγή, η αγροδιατροφή, η ιατρική ακριβείας, οι τεχνολογίες αιχμής και φυσικά η ανάσχεση του Brain- drain. Αυξάνουμε τα κίνητρα στις επιχειρήσεις να δαπανούν περισσότερα χρήματα σε R&D ώστε να ανοίξουν πολλές και καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Την ίδια στιγμή μέσω της Πολιτείας Καινοτομίας πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε πολλές σημαντικές επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να σταματήσει η «διαρροή εγκεφάλων» και να αρχίσουμε να επαναπατρίζουμε ένα σημαντικό κομμάτι των νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών που έφυγαν από την χώρα τα χρόνια της κρίσης. Δύσκολος στόχος αλλά απαραίτητος για την χώρα μας.

 

Με ποιες ενέργειες θα  δώσετε μεγαλύτερη ώθηση στις start up επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

Τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα που υπήρχε ήταν η αδυναμία καταγραφής του οικοσυστήματος   των  startups.   Με   τη   δημιουργία   της   ηλεκτρονικής   πλατφόρμας πετυχαίνουμε την  χαρτογράφηση,  την παρακολούθηση, και την  στήριξη στην πράξη όλων     των   νεοφυών   επιχειρήσεων   στην   Ελλάδα.   Η   πλατφόρμα   είναι   έτοιμη   και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο επεξεργασία της. Οι επιχειρήσεις θα «μπαίνουν» στη λίστα βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών κριτηρίων και εφόσον συμπεριληφθούν θα υποστηρίζονται με φορολογικά και εργασιακά κίνητρα ή και βραβεία από τον ιδιωτικό τομέα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα έχει απλά την εποπτεία. Μέσα από την πλατφόρμα για τις  startups, το κράτος θα έχει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα   για   το   δημοσιονομικό   κόστος   των   πολιτικών   του   για   τη   νεοφυή επιχειρηματικότητα, που μέχρι σήμερα παραμένει θολή και δυσχεραίνει τη χορήγηση περισσότερων κινήτρων.

 

Τι είναι η «|Πολιτεία Καινοτομίας». Πώς θα λειτουργήσει;

Η Πολιτεία Καινοτομίας στην Αττική, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό project της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί το βιομηχανικό  ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ, έκτασης17.893 τ.μ., επί της οδού Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο και να μετατραπεί σε ένα Κέντρο Καινοτομίας. Στην ουσία δημιουργούμε την πρώτη στην Ελλάδα Πολιτεία Καινοτομίας η οποία αποτελεί φυσικό χώρο όπου ερευνητές, εταιρείες,  startupers, πανεπιστημιακοί θα συνεργάζονται προκαλώντας συνέργειες καινοτομίας και παράγοντας προς όφελος της εθνικής οικονομίας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.  Η   Πολιτεία   Καινοτομίας   θα δημιουργηθεί με τις κατάλληλες δομές, ώστε να αναβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή, να βελτιωθεί   το   επιχειρηματικό   περιβάλλον   και   να   δημιουργηθούν   νέες   και   υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, με παράλληλη ανάσχεση του brain drain.  Εντός των επόμενων μηνών, προχωράμε σε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Το ελληνικό δημόσιο θα παραχωρήσει τη χρήση της γης και ο ιδιωτικός τομέας θα το λειτουργήσει.

 

Υπάρχει στρατηγική για να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές

Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε για την πατρίδα μας το πρόβλημα της αβεβαιότητας όσον αφορά τις επενδύσεις. Παρόλο που διαθέτουμε εξαιρετικό ερευνητικό προσωπικό και σημαντικά, διεθνώς αναγνωρισμένα, ερευνητικά αποτελέσματα δεν είχαμε καταφέρει να συνδέσουμε αποτελεσματικά την Έρευνα με την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Οι περιπτώσεις των  Pfizer, Cisco και EY να επενδύσουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) στη χώρα μας είναι μόνο η αρχή και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα στο πώς στοχεύομε να κινηθούμε από εδώ και στο εξής.

 

Από τον κλάδο των Ηλεκτρολόγων υπάρχει το αίτημα να γίνεται κατάρτιση   στις νέες τεχνολογίες (ηλεκτροκίνηση, σταθμός φόρτισης) μέσω  ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, αλλά και από τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα για  να μπορούν οι ήδη επαγγελματίες να  εξειδικεύονται με επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό η θεωρητική κατάρτιση να συνδυάζεται ,με την πρακτική εφαρμογή στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εξειδίκευση και η πρακτική εμπειρία αποτελούν ουσιαστικά εφόδια για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ αλλά και των επόμενων βαθμίδων, σίγουρα όμως αυτό αφορά και την δια βίου μάθηση καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και θα πρέπει οι επαγγελματίες του κλάδου να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις.

Ελέγξτε επίσης

Αντ. Αλιμπέρτης (Σ.Ε.Π.Η.Υ.): Κύριο μέλημά μας για το 2021 είναι η προώθηση του ελληνικού σήματος

Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με αρνητικές …

Τα Περιοδικά μας