Τεχνικά Θέματα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ: Κ. ΤΡΙΔΗΜΑ Γ. ΜΙΧΑΗΛ*

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε απλά και περιγραφικά να παρουσιάσουμε μια εφαρμογή ενός συστήματος  ασφαλείας και επιτήρησης 16 καμερών, με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω συστήματος WiFi και γραμμής ADSL. Ο ορισμός ενός συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ( CCTV ) σαν επιτήρησης η σαν επιτήρησης και ασφάλειας είναι σημαντικός . …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας