Τεχνικά Θέματα

ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Γ’ ΜΕΡΟΣ) – ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ʼρθρο των: κ.κ. Ιωάννη Θ. Αραβανή, Θεοφάνη Ι. Αραβανή και Τρύφωνα – Χρυσοβαλάντη Ι. Αραβανή   Το φαινόμενο της υπερπήδησης στους μονωτήρες   Το φαινόμενο της υπερπήδησης μονωτήρων λόγω ρύπανσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι δημιουργείται γεφύρωση με ηλεκτρικό τόξο που οδεύει διαμέσου του αέρα του διακένου, μεταξύ του σημείου πρόσδεσης …

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α’ ΜΕΡΟΣ) – ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ʼρθρο των: Ιωάννη Θ. Αραβανή, Θεοφάνη Ι. Αραβανή και Τρύφωνα – Χρυσοβαλάντη Ι. Αραβανή   Τα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας απαρτίζονται κυρίως από υπαίθριες εγκαταστάσεις υψηλής και μέσης τάσης, όπως οι υποσταθμοί και οι γραμμές μεταφοράς. Στις εγκαταστάσεις αυτές, βασική συνιστώσα μόνωσης είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας, ο οποίος …

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (B’ ΜΕΡΟΣ) – ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ʼρθρο των: Ιωάννη Θ. Αραβανή, Θεοφάνη Ι. Αραβανή και Τρύφωνα – Χρυσοβαλάντη Ι. Αραβανή   Τα διηλεκτρικά υλικά των μονωτήρων Τα τρία βασικά μέρη ενός μονωτήρα είναι το διηλεκτρικό, οι ακροδέκτες, που συνδέουν το διηλεκτρικό με την υπόλοιπη μηχανολογική δομή και τα ενδιάμεσα υλικά στο εσωτερικό του μονωτήρα, όπως τσιμέντο, …

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΤΕΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Α΄ΜΕΡΟΣ) –

ʼρθρο του: του κ. Γιώργου Σαρρή * Μια νέα αγορά οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημιουργείται για την κάλυψη απαιτήσεων της 3ης ηλικίας. Το πώς και το γιατί συμβαίνει αυτό είναι το θέμα που θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε (σε δύο μέρη) στο συγκεκριμένο άρθρο. Για ποια ηλικία ανθρώπων προβλέπουμε, μελετάμε και κατασκευάζουμε …

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΤΕΙ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Β΄ΜΕΡΟΣ) –

        ʼρθρο του: του κ. Γιώργου Σαρρή * Μια νέα αγορά οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δημιουργείται για την κάλυψη απαιτήσεων της 3ης ηλικίας. Το πώς και το γιατί συμβαίνει αυτό είναι το θέμα που παρουσιάζουμε στην συνέχεια με το δεύτερο μέρος, στο άρθρο που ακολουθεί. Δυνατότητες αποτελεσματικής και έγκαιρης σήμανσης εκτάκτων …

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Α’ΜΕΡΟΣ) – ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΝΤΖΗΣΟΦΙΑΝΟΥ *

Το άρθρο – που θα παρουσιάσουμε στο περιοδικό μας σε δύο τεύχη – έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει την διαδικασία μέτρησης συνέχειας των αγωγών προστασίας (ΡΕ). Μέτρηση η οποία απαιτείται τόσο κατά την συμπλήρωση των Πρωτοκόλλων ελέγχου, όσο και κατά την υποβολή της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη. Η Υπουργική απόφαση …

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΑ – *ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Ι. ΑΡΑΒΑΝΗ

Είναι γεγονός, πως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) δύναται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ενίσχυση ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.). Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη δομή ενός ηλεκτρικού συστήματος είναι η Κεντρικοποιημένη και η Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα οι όροι αυτοί, αφενός μεν προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση …

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: ΤΑ ΕΙΔΗ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ – ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δομημένης καλωδίωσης τηλεπικοινωνιών σε ένα κτίριο, πρωτεύοντα ρόλο λαμβάνει η μελέτη της υποδομής για την εγκατάσταση των καλωδίων και η εναρμόνιση της μελέτης με την συνολική κτιριακή υποδομή και τις μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών του κτιρίου.   Η σωστή καλωδίωση μιας κατοικίας ξεκινάει από το …

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ: Κ. ΤΡΙΔΗΜΑ Γ. ΜΙΧΑΗΛ*

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε απλά και περιγραφικά να παρουσιάσουμε μια εφαρμογή ενός συστήματος  ασφαλείας και επιτήρησης 16 καμερών, με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω συστήματος WiFi και γραμμής ADSL. Ο ορισμός ενός συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ( CCTV ) σαν επιτήρησης η σαν επιτήρησης και ασφάλειας είναι σημαντικός . …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας