Ταυτότητα

Η Εταιρεία μας

Η «ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ / T-Press» είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, καθώς είναι η μεγαλύτερη σε δραστηριότητα εταιρεία τεχνικών εκδόσεων στην Ελλάδα. Εκδίδει 7 περιοδικά (μηνιαία και διμηνιαία), μια σειρά ανεξάρτητων ετήσιων οδηγών αγοράς, κατέχει δυναμική θέση στο διαδίκτυο με 7 website με θεματολογία αντίστοιχη …

Διαβάστε περισσότερα
Τα Περιοδικά μας