ΑNAKYΚΛΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΗΝ SIGNA SECURITY! –

Στο πλαίσιο ενσωμάτωσης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών, στις καθημερινές επιχειρηματικές της δραστηριότητες η Sigma Security ξεκίνησε με την υποστήριξη της Sunlight Recycling, το πρόγραμμα απόσυρσης μπαταριών.

Πιστεύοντας στο σημαντικό αποτέλεσμα, που ο συνδυασμός της ευθύνης και της συλλογικότητας είναι δυνατό να επιφέρει, καλεί τους επαγγελματίες πελάτες της να επιστρέφουν τις μπαταρίες των συστημάτων ασφαλείας (μολύβδου-οξέος), όταν χρήζουν αλλαγής.

Γνωρίζουμε ότι τα υλικά των μπαταριών είναι ανακυκλώσιμα σε ποσοστό 99% κάτι το οποίο δημιουργεί μόσχευση ακόμα και στην ποιο μικρή προσπάθεια ανακύκλωσης με όφελος:

• Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών

• Μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ

• Εξοικονόμηση πρώτων υλών

• Εξοικονόμηση ενέργειας

Σχετικές δράσεις, εφαρμόζονται σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Sigma Security και περιλαμβάνουν, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, βέλτιστη χρήση πρώτων υλών, µεθόδους ανακύκλωσης, µείωση των απορριµµάτων και έλεγχοι ηχητικής όχλησης.

 

Ελέγξτε επίσης

SAMBA-ELIEZER: Νέος προϊοντικός κατάλογος UNIVERESE για την περίοδο 2021-2022

Συμπληρώνοντας 45 χρόνια επιτυχούς πορείας, στον κλάδο ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού οδηγούμαστε σε πρωτοποριακά και …

Τα Περιοδικά μας