ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Η ειδική κόκκινη ταινία που τοποθετείται πάνω από τους αγωγούς δηλώνει την ύπαρξη αγωγών ρεύματος αποκάτω.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η αστική ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων δεν νοείται χωρίς τη χρήση υπόγειων δικτύων τηλεπικοινωνιών και ρεύματος. Η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ρεύματος αποτελεί στρατηγικό στόχο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) και δικαίως, καθώς τα πλεονεκτήματα είναι πολλά για τον πολίτη αλλά και το περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι πάντως θα πρέπει να γνωρίζουν τις σωστές προδιαγραφές αλλά και τις δυσκολίες στην υλοποίηση τέτοιων έργων.

Άρθρο του Χρήστου Παπαευθυμίου*

Τα υπόγεια δίκτυα ρεύματος συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των εναέριων, τα οποία πλεονεκτήματα αφορούν θέματα ασφάλειας του δικτύου, προστασίας των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Τα εναέρια δίκτυα είναι εξ αντικειμένου εκτεθειμένα σε μεγαλύτερους κινδύνους που πηγάζουν είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από ανθρώπινο λάθος.

Οι περιπτώσεις ζημιών στα υπόγεια δίκτυα είναι πολύ περιορισμένες. Πέραν τούτου, τα υπόγεια δίκτυα ρεύματος προστατεύουν τον πολίτη από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και του εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η απομάκρυνση των στύλων της ΔΕΗ βοηθάει να «αποδοθούν» τα πεζοδρόμια εκεί που ανήκουν, στους πεζούς, ώστε να μετακινούνται άνετα ηλικιωμένοι, μητέρες με παιδιά κλπ. Συμβάλλει παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς εκλείπουν ανεπιθύμητα φαινόμενα, όπως η κοπή δέντρων και η αφισορύπανση.

Και με την απομάκρυνση των στύλων και των εναέριων καλωδίων της ΔΕΗ, η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική.

Τα συγκεκριμένα έργα υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και περιλαμβάνουν –για τις περιπτώσεις του δικτύου χαμηλής τάσης– την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων εντός των πεζοδρομίων, την αποκατάσταση όλων των πεζοδρομίων στην αρχική τους μορφή και την υπόγεια σύνδεση των υφιστάμενων παροχών.


Τοποθέτηση αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Οι διαβάσεις των δρόμων καθορίζονται ανάλογα με τα ηλεκτρικά φορτία (χαμηλή, μέση, υπερυψηλή τάση). Τα έργα τα οποία περιγράφουμε στο συγκεκριμένο άρθρο γίνονται μέσα στον αστικό ιστό και αφορούν μεταφορά φορτίων χαμηλής τάσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ελάχιστο βάθος των ορυγμάτων για τη διέλευση των σωληνώσεων είναι στα 0,70 μ. Το αντίστοιχο βάθος για την υπερυψηλή τάση είναι στο 1,40 μ., αλλά όπως είπαμε παραπάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για μεταφορά φορτίων εκτός πόλης.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τα υπόγεια δίκτυα ρεύματος, όταν γίνουν με τις σωστές προδιαγραφές, δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο τον υδροφόρο ορίζοντα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα δίκτυα ύδρευσης «κόβονται» από τις πολυκατοικίες, όπου σε κάποιες περιπτώσεις τα υπόγειά τους μπορεί να φτάνουν και στα 8 μ. βάθος.

Η μελέτη τέτοιων έργων οφείλει να προβλέπει όλα τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ και όλα τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το πρότυπο του ELOT HD 384 για την υπογειοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Αχαρτογράφητα δίκτυα

Μια σημαντική δυσκολία που πρέπει να ξεπεραστεί κατά την υλοποίηση αυτών των έργων είναι η ελλιπής χαρτογράφηση των υπόλοιπων δικτύων (που αφορούν επικοινωνίες, ύδρευση, υγραέριο), εξαιτίας της οποίας δεν είναι εξαρχής ξεκάθαρες οι διαδρομές που ακολουθούν.

Από την καταγεγραμμένη εμπειρία προκύπτει ότι τα σημαντικότερα προβλήματα ανακύπτουν από τη σχεδόν παντελή έλλειψη σήμανσης για τους αγωγούς του δικτύου της ΕΥΔΑΠ. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι πιθανό, για παράδειγμα, να βρεθούμε μπροστά σε ένα μετρητή χωρίς να είναι σαφές αν έχουμε να κάνουμε με αγωγό αναχώρησης ή αγωγό εισόδου. Η αναμενόμενη εικόνα του κεντρικού αγωγού που έχει άμεση λήξη στο μετρητή και οδηγεί στο Χ ακίνητο δεν υφίσταται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Η ελλιπής χαρτογράφηση των υπόλοιπων δικτύων (επικοινωνίες, ύδρευση, υγραέριο) μπορεί να φέρει προσκόμματα στην περάτωση των έργων υπογειοποίησης.

Αν συνυπολογίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ερχόμαστε αντιμέτωποι με σκουριασμένους γαλβανισμένους υδραυλικούς σωλήνες που σπάνε πολύ εύκολα, κατανοούμε τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τις εργασίες υπογειοποίησης δικτύων ρεύματος. Και παρότι δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος άρθρου, ίσως θα ήταν άξιο να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι πολλά έργα υπογειοποίησης των δικτύων του ρεύματος ανά την Ελλάδα «αποκάλυψαν» την ύπαρξη υδραυλικών σωλήνων αμιάντου(!), υλικού που έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο.

Δημοτικός φωτισμός

Το γεγονός ότι από τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ «κρέμονται» και τα δίκτυα του δημοτικού φωτισμού είναι μια ακόμη παράμετρος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την υλοποίηση έργων υπόγειων δικτύων ρεύματος, δεδομένου ότι απαιτείται ο εκάστοτε Δήμος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την ευθύνη και το κόστος να «χτίσει» ένα νέο δίκτυο δημοτικού φωτισμού.

Χρηματοδότηση

Το κόστος τέτοιων έργων είναι οπωσδήποτε ένα θέμα, δεδομένων των υψηλών προδιαγραφών που απαιτούνται για τα υλικά τους, με αποτέλεσμα να είναι ακανθώδης η χρηματοδότησή τους.

Τα τελευταία χρόνια αρκετά έργα υλοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα με χρηματοδότηση κατά 50% από τον ΔΕΔΔΗΕ και κατά το υπόλοιπο 50% από τους ενδιαφερόμενους δήμους, μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων αισθητικής αναβάθμισης χώρων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα πια πρόσφατα έργα υλοποιούνται σε συνεργασία πάντα με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά με την αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση των δήμων.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]