ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Η Π.Ο.Σ.Ε.Η συνιστά στους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς να αναμένουν την έκδοση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α.

ΠΟΣΕΗ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Αναλυτική ενημέρωση προς τα μέλη της εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν από σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας και από επαγγελματίες, και οφείλονται στο γεγονός ότι επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς προτείνουν και σε κάποιες περιπτώσεις «επιμένουν» για την υποχρεωτικότητα προγραμμάτων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την Παρ. 6 του Άρθρου 12 του ΠΔ 108/2013.

Κατόπιν αυτών, η Π.Ο.Σ.Ε.Η επισημαίνει τα παρακάτω:

1.Στην παρ. 6 του άρθρου 12 του ΠΔ 108/2013 αναφέρεται: «Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 (δηλαδή οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι) οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών».

2.Στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.3844/2010 αναφέρεται: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται τα κριτήρια για το ισοδύναμο ή το συγκρίσιμο χαρακτήρα της ασφαλιστικής κάλυψης, με βάση το σκοπό της και την κάλυψη που παρέχει ως προς τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο, το ασφαλιζόμενο ποσό ή το ανώτατο όριο της εγγύησης, καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις από την κάλυψη, και ρυθμίζεται κάθε θέμα εφαρμογής του άρθρου αυτού».

3.Η παραπάνω Κ.Υ.Α που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.3844/2010, δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν υπάρχει απολύτως καμία υποχρέωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, επί του παρόντος.

4.Επίσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 & 5 του άρθρου 24 του ν.3844/2010, θα δίνεται η δυνατότητα αν και όποτε εκδοθεί η Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.3844/2010, εκτός από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η αντικατάστασή της από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη –ή ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς τον σκοπό της– εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων συνιστά στους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς να μην προτρέχουν, αλλά να αναμένουν την έκδοση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.3844/2010, διότι σύμφωνα με αυτή θα καθορισθούν:

-Το ασφαλιζόμενο ποσό ή το ανώτατο όριο εγγύησης.

-Τα κριτήρια για το ισοδύναμο ή το συγκρίσιμο χαρακτήρα της ασφαλιστικής κάλυψης, με βάση το σκοπό της και την κάλυψη που παρέχει ως προς τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο.

-Οι πιθανές εξαιρέσεις από την κάλυψη.

-Κάθε θέμα εφαρμογής του άρθρου αυτού ( άρθρου 24 του ν.3844/2010), όπου εκτός των άλλων θα περιγράφεται το χρονικό περιθώριο για η υποχρεωτικότητα εφαρμογής της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OLYMPIA GATEWAY ME TEXNΟΛΟΓΙΑ Ι.Ο.Τ., AΠΟ ΤΗΝ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναπτύσσει και παράγει νέα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και των ηλεκτρολόγων / εγκαταστατών, που στηρίζουν και επιλέγουν τα προϊόντα της όλα αυτά τα χρόνια...

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ΣΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Η ΟLYMPIA ELECTRONIC στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν για ακόμη μία φορά τα προϊόντα της, στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, και συγκεκριμένα στο σπίτι του Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σκοπός τη...

OLYMPIA ELECTRONICS - ΧΟΡΗΓΊΑ ΣΤΗΝ ΟΜAΔΑ PARALYMPICUS

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία της, δίνει ιδια...

Κλείσιμο [X]