ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο του κ. Γιώργου Γεωργαλλή

 

Καλώδια ειδικών απαιτήσεων ανθεκτικά στη φωτιά χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη δόμηση, η οποία απαιτεί ηλεκτρικά καλώδια φιλικά προς το περιβάλλον και ηλεκτρολογικά δίκτυα που προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια σε ανθρώπους και εγκαταστάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για λόγους ασφαλείας, τα καλώδια πλοίων είναι, αποκλειστικά πλέον, καλώδια ειδικών απαιτήσεων.

Τα καλώδια ειδικών απαιτήσεων ανάλογα με τις ιδιότητές τους, διακρίνονται σε:

Βραδύκαυστα (fire retardant) καλώδια

Περιέχουν υλικά τα οποία επιβραδύνουν την καύση των καλωδίων και το ρυθμό έκλυσης θερμότητας. Δυσκολεύεται έτσι η διάδοση της φωτιάς από χώρο σε χώρο, δεδομένου ότι τα καλώδια συχνά διατρέχουν τοίχους και δάπεδα.

 

Πυράντοχα (fire resistant) καλώδια

Λειτουργούν ακόμη και αν καταστραφεί εντελώς η μόνωσή τους από τη φωτιά, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η λειτουργία κρίσιμου εξοπλισμού. Τα πυράντοχα καλώδια διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:

α) Καλώδια με ακεραιότητα μόνωσης (insulation integrity), η οποία εξασφαλίζει ότι το καλώδιο μπορεί να λειτουργήσει έστω και αν καεί (πρόκειται για στατική δοκιμή - δε λαμβάνονται υπόψη παραμορφώσεις και στρέψεις στηριγμάτων).

β) Καλώδια με ακεραιότητα κυκλώματος (circuit integrity), η οποία εξασφαλίζει ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα ως σύστημα, τα καλώδια και οι στηρίξεις, μπορεί να λειτουργήσει για ορισμένο χρόνο, υπό συνθήκες προσομοίωσης πραγματικής πυρκαγιάς.,

Για παράδειγμα, το πρότυπο DIN 4102-12 “Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen” αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες αντοχής συστημάτων: 

  • Ε30 για αντοχή τουλάχιστον 30 λεπτά σε θερμοκρασία που φτάνει περίπου 850 oC,
  • Ε60 για τουλάχιστον 60 λεπτά σε μέγιστη θερμοκρασία περίπου 960 oC, και
  • Ε90 για τουλάχιστον 90 λεπτά όπου η θερμοκρασία φτάνει τους 1020 βαθμούς.

Τα καλώδια αυτά εγκαθίστανται με αντίστοιχα πιστοποιημένες στηρίξεις και συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα σχετικά πιστοποιητικά δοκιμών, τα οποία αναρτώνται στην εγκατάσταση. 

Τυπικά συστήματα Ε30 χρησιμοποιούνται σε σηματοδότηση συναγερμών φωτιάς και φωτισμού ασφαλείας, ενώ τα Ε90 σε εξοπλισμό εξαερισμού εξόδων κινδύνου ή αντλίες τροφοδοσίας νερού πυρόσβεσης.

 

Ελεύθερα αλογόνων (halogen - free) καλώδια [ΤΙΤΛΑΚΙ]

Δεν εκλύουν (όπως συμβαίνει με τα κοινά καλώδια) χλώριο, φθόριο ή βρώμιο, όταν καίγονται. Τα χημικά αυτά υλικά είναι τοξικά και προκαλούν ερεθισμούς και βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα. Επιπλέον, είναι διαβρωτικά –έχουν οξύτητα - και μπορούν να καταστρέψουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα και επαφές.

 

Χαμηλής εκπομπής καπνού (low smoke) καλώδια [ΤΙΤΛΑΚΙ]

Όταν καίγονται, εκπέμπουν ελάχιστη ποσότητα καπνού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αναπνευστικοί κίνδυνοι και κυρίως να διευκολύνεται η όραση και να μην εκμηδενίζεται η ορατότητα. Αντίθετα, τα κοινά καλώδια που περιέχουν PVC, καιγόμενα εκπέμπουν πυκνό καπνό σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η όραση και να καθίσταται δύσκολη η διαφυγή.

Τα καλώδια ειδικών απαιτήσεων είναι δυνατόν να συνδυάζουν ορισμένες ή και όλες από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ. καλώδιο πυράντοχο, χαμηλής εκπομπής καπνού και ελεύθερο αλογόνων - μη τοξικό).

 

Νέος κανονισμός

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός δομικών προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών) προβλέπει εναρμόνιση της κατηγοριοποίησης των υλικών δόμησης, περιλαμβάνει και τα καλώδια ανάλογα με τις επιδόσεις τους με στόχο την αύξηση της  ασφάλειας των κατασκευών.

Για τα καλώδια, υπάρχει κατηγοριοποίηση ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε συνθήκες  φωτιάς (Απόφαση 2006/751/EΚ)

Καλώδια ειδικών απαιτήσεων ανθεκτικά στη φωτιά, πυράντοχα / βραδύκαυστα, ελεύθερα αλογόνων – μη τοξικά και με χαμηλή εκπομπή καπνού έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά μεγάλα έργα στην Ελλάδα όπως στο Μέγαρο Μουσικής, Αττικό Μετρό, σήραγγες Εγνατίας Οδού, σήραγγες Κακιάς Σκάλας, υποθαλάσσια σύνδεση Ακτίου – Πρέβεζας.

 

*O κ. Γιώργος Γεωργαλλής είναι διευθυντής Μελετών & Μάρκετινγκ στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια ΑΕ

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OLYMPIA GATEWAY ME TEXNΟΛΟΓΙΑ Ι.Ο.Τ., AΠΟ ΤΗΝ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναπτύσσει και παράγει νέα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και των ηλεκτρολόγων / εγκαταστατών, που στηρίζουν και επιλέγουν τα προϊόντα της όλα αυτά τα χρόνια...

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ΣΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Η ΟLYMPIA ELECTRONIC στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν για ακόμη μία φορά τα προϊόντα της, στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, και συγκεκριμένα στο σπίτι του Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σκοπός τη...

OLYMPIA ELECTRONICS - ΧΟΡΗΓΊΑ ΣΤΗΝ ΟΜAΔΑ PARALYMPICUS

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία της, δίνει ιδια...

Κλείσιμο [X]