ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεµβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, µε την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά µε την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές χρήσεις (θέρµανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, µαγείρεµα, φωτισµός κ.α.) στον οικιακό τοµέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες που αφορούν στις συνήθειες των χρηστών σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, στα είδη και τον αριθµό των συσκευών και συστηµάτων που χρησιµοποιούν, ενώ εξετάστηκε και η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τοµέα. Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία για τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών.

H έρευνα υλοποιήθηκε µε τη συνδροµή, ως τεχνικού εµπειρογνώµονα, του Κέντρου Aνανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, κατά µέσο όρο, κάθε νοικοκυριό της χώρας καταναλώνει 13.994 kWh ετησίως για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του.

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, προκύπτει ότι για τη θέρμανση των χώρων καταναλώνουμε το 63,7%, για μαγείρεμα 17,3%, για διάφορες συσκευές (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές) 10,2%, για την παραγωγή ζεστού νερού 5,7%, για φωτισμό 1,7% και για την ψύξη χώρων το 1,3%.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά ετησίως, το 38,4% χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, το 6,6% για τον φωτισμό και το 4,9% για την ψύξη της κατοικίας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥ

Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν μηχανήματα με επαγωγική συμπεριφορά, η κατανάλωση αέργου ισχύος αυξάνεται και ο συντελεστής ισχύος μειώνεται, με αποτέλεσμα να καλείται ο πάροχος να παρά...

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Οι άνθρωποι πάντοτε επιθυμούσαν να παραλαμβάνουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες....

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια πρακτική σύμφωνα με την οποία «οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δρ...

Κλείσιμο [X]