ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 6% ΣΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 88 εκατ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2013, μειωμένος κατά 6% έναντι του 2012 (105 εκατ. ευρώ). Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά παρέμειναν στα επίπεδα του 2012, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση, κυρίως προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη τους πρώτους μήνες του 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 6% έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2012.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2012 παρά τη μειωμένη ζήτηση και τον αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικές αγορές, αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στις πωλήσεις, της μείωσης των δαπανών και του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,6 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ ή 0,1295 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 143 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 6,6 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ εκταμιεύτηκαν σε επίπεδο Ομίλου 3,9 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ομίλου, οι μελλοντικές εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον είναι αβέβαιες, ωστόσο ο Όμιλος θα συνεχίσει να εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αγορές του εξωτερικού για τη βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών. Επίσης συνεχίζονται αμείωτες οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Νέο ΔΣ

Στις 14 Ιουνίου η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια εξέλεξε νέο ΔΣ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Μπατσόλας, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

2. Κωνσταντίνος Λάιος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4. Ιωάννης Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Αλέξιος Αλεξίου, εκτελεστικό μέλος.

6. Γεώργιος Στεργιόπουλος, εκτελεστικό μέλος.

7. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Wiedenmann Rudolf, μη εκτελεστικό μέλος.

9. Μιχαήλ Διακογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος.

10. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος

11. Ronald Gee, μη εκτελεστικό μέλος.

12. Ιάκωβος Γεωργάνας, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2014.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OLYMPIA GATEWAY ME TEXNΟΛΟΓΙΑ Ι.Ο.Τ., AΠΟ ΤΗΝ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναπτύσσει και παράγει νέα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και των ηλεκτρολόγων / εγκαταστατών, που στηρίζουν και επιλέγουν τα προϊόντα της όλα αυτά τα χρόνια...

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ΣΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Η ΟLYMPIA ELECTRONIC στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν για ακόμη μία φορά τα προϊόντα της, στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, και συγκεκριμένα στο σπίτι του Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σκοπός τη...

OLYMPIA ELECTRONICS - ΧΟΡΗΓΊΑ ΣΤΗΝ ΟΜAΔΑ PARALYMPICUS

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία της, δίνει ιδια...

Κλείσιμο [X]